shiquan huang henan university kaifeng key laboratory